Компанія з управління активами
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд 45
(044) 359-08-82

Компанія з управління активами

ЗКПІФ «Фонд нерухомості «ЕРІДАН»

ОБСЛУГОВУЮТЬ:

Депозитарій
Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Код за ЄДРПОУ: 30370711
Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г.

Компанія з управління активами
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «КОНТАДОР».
Код за ЄДРПОУ: 40177678.
Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) номер і дата прийняття рішення: № 908 від 06.09.2016 року, строк дії ліцензії – необмежений.

Незалежний оцінювач майна
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК»
Код за ЄДРПОУ: 44200464
Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд.4-А, офіс 7
Строк дії Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом Державного майна України: з 27.05.2021 року до 27.05.2024 року.

Депозитарна установа
Повна назва: Публічне акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК»
Код за ЄДРПОУ: 09806443
Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри,30
Строк дії ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарну діяльність: депозитарну діяльність депозитарної установи: з 12.10.2013 року, Строк дії ліцензії – необмежений, номер і дата видачі: серія АЕ номер 294421 від 16.09.2014 року.

Аудиторська фірма
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю « АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА»
Код за ЄДРПОУ: 25409247
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Турівська, б.32, оф.4
Строк дії Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: з 12.12.2018 року строк дії — необмежений, номер: 1921