Компанія з управління активами
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд 45
(044) 359-08-82

Компанія з управління активами

Фінансова звітність та аудиторські висновки

2020 рік

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан). (Баланс_2020)
2. Звіт про фінансові результати. (звіт про фін рез_2020)
3. Звіт про рух грошових коштів. (звіт про рух грош_2020)
4. Звіт про власний капітал. (звіт про влас кап_2020)
5. Примітки до річної фінансової звітності ТОВ «КУА «КОНТАДОР». (примітки_2020)
6. Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «КУА «КОНТАДОР». (аудиторський звит КУА_2020)

2019 рік

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан). (Баланс2019)
2. Звіт про фінансові результати. (звіт про фін рез2019)
3. Звіт про рух грошових коштів. (Звіт про рух грош2019)
4. Звіт про власний капітал. (Звіт про влас кап2019)
5. Примітки до річної фінансової звітності ТОВ «КУА «КОНТАДОР». (Примітки2019)
6. Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «КУА «КОНТАДОР». (Звіт аудитора2019)

2018 рік

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан). (баланс 2018)
2. Звіт про фінансові результати. (звіт про фін рез 2018)
3. Звіт про рух грошових коштів. (звіт про рух гр 2018)
4. Звіт про власний капітал. (звіт про вк 2018)
5. Примітки до річної фінансової звітності ТОВ «КУА «КОНТАДОР». (примітки 2018)
6. Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «КУА «КОНТАДОР». (Звіт аудитора2018)

2017 рік

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан). (Баланс)
2. Звіт про фінансові результати. (Звіт про фінансові результати)
3. Звіт про рух грошових коштів. (Звіт про рух грошових коштів)
4. Звіт про власний капітал. (Звіт про власний капітал)
5. Примітки до річної фінансової звітності ТОВ «КУА «КОНТАДОР». (Примітки)
6. Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «КУА «КОНТАДОР». (Аудиторський висновок)

2016 рік

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан). (Баланс)
2. Звіт про фінансові результати. (Звіт про фінансові результати)
3. Звіт про рух грошових коштів. (Звіт про рух грошових коштів)
4. Звіт про власний капітал. (Звіт про власний капітал)
5. Примітки до річної фінансової звітності ТОВ «КУА «КОНТАДОР». (Примітки)
6. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ТОВ «КУА «КОНТАДОР». (аудиторський висновок за 2016 рік)